Byl pozdní večer, první máj…

Název výstavy „Byl pozdní večer, první máj…“ vychází z počátečního verše 1. zpěvu lyricko-epické romantické básně Máj od Karla Hynka Máchy a představuje tvorbu studentů ateliéru Grafický design 1 (GD1) na Fakultě umění a designu, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Studenti svůj projekt tvořili ve Starých Splavech u Máchova jezera, kam každoročně jezdí na týdenní workshop. Pověst, tedy čili děj této básně, se koná u města Hiršberg (dnes Doksy) mezi horami, na nichž hrady Bezděz, Pernštejn (dnes Berštejn), Houska a v dálce Roll (dnes Ralsko) k východu, západu, poledni a půlnoci ukazují. Projekt vznikl na podzim roku 2010 a již navštívil několik galerií v České republice.

Výstava nám dává možnost shlédnout, jak posluchači GD1 pracovali s prostředím, ze kterého Karel Hynek Mácha čerpal náměty pro svou nejslavnější báseň Máj a jak jeho slova dovedou vizuálně znázornit. Divákovi je zde představeno mnoho pohledů na tuto báseň. Tematické „zužování“ Máje na píseň lásky, oslavu přírody či líčení romantického příběhu je zavádějící, avšak ve zjednodušujících výkladech Máje nikoli řídké. Máj je inspirativním, meditativním dílem, které sice těží z motivů lásky, přírody a vlasti, ale jehož myšlenkové zázemí se dotýká otázek spíše metafyzických.

Ateliér GD1 se profiluje v širokém spektru grafických a vizuálních aktivit oboru grafického designu od plakátu, typografie, knižní tvorby a ilustrace, přes tvorbu webových stránek, animací až ke komplexnímu zpracování celkové image firem a akcí.

Vystavující:
Aneta Bendáková, Monika Bolechová, Martina Calajová, Gabriela Činková, Lucie Kaslová, Lucie Muchovičová, Eva Pikolonová, Lenka Štukhejlová,, Eliška Zehnálková, Lucie Zelená

Datum konání výstavy:
2. 5. – 16. 6. 2013

Vernisáž výstavy:
1. 5. 2013 v 17:00

Kurátoři výstavy: Bc. Nikola Březinová, BcA. Tomáš Brychta
Vizuální styl výstavy: BcA. Tomáš Brychta