Výstava s názvem Face to face nám představuje malby dvou autorek, které na portrét, obličej či postavu jako takovou, nahlížejí každá z jiného úhlu pohledu. Přesto zde zároveň můžeme spatřit něco, co je sbližuje. Z výrazu a síly, která na nás z obrazů vystupuje, je cítit vnitřní síla a energie, kterou Kateřina Gabrielová čerpá z lidí kolem sebe ze svého okolí. Na straně druhé Zuzana Hegedüšová maluje obrazy, na kterých symbolicky zachycuje a otevírá postupnou snahu o ovládnutí svého podvědomí, získávání nových poznatků v astrálních sférách, vědomí vlastního mocného „JÁ“, je to její osobní zhmotnělé duchovno, zážitky, které jsou symbolem převedeny na obraz.

Kateřina Gabrielová (* 12. 3. 1989) je studentkou Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a věnuje se oboru design interiéru. Vystudovala uměleckoprůmyslovou školu, obor konstrukce a tvorba nábytku, také odcestovala do zahraničí na řadu studijních či pracovních stáží, jako např. (2007 Studijní stáž ve Finsku - Artemia, Savonlinna; 2010/2011 Studijní stáž na Loughborough University. Department of Fine Arts; 2011 – Pracovní stáž ve studiu CAOZ, Reykjavík, Island – pracovní pozice 3D lighting artist na celovečerním animovaném filmu Legends of Valhalla – Thor). Dále se také může pochlubit svými pracovními úspěchy (2008 – Speciální cena poroty za návrh v soutěži MID design pro společnost Intel; 2009 - První místo v soutěži Grund design contest, návrh koupelnových předložek; 2010 – Výstava návrhů židlí z materiálu Hi-macs, v rámci veletrhu nábytku Salone Internazionale del mobile v Milaně, Itálii; 2012 – Veletržní Palác Dukelských hrdinů 47, 170 00 Prague 7 – Holešovice, Instalace paletového nábytku v rámci výstavy Univerzita Předlice).
Ve své volné tvorbě se Kateřina Gabrielová zabývá převážně portréty, proto také série nese název Faces/Tváře. Tomuto tématu se věnuje již několik let. Lidské tváře jsou pro ni nejpodstatnějším prvkem na těle člověka. Je fascinována lidskou mimikou. Každý obličej má individuální životní příběh, který se odráží a podepisuje ve tváři. Inspirací a předlohou jí slouží lidé kolem ní. Její malba má spíše expresivnější charakter, i když v poslední době se začíná zjemňovat a přecházet do realističtější podoby. Obrazy jsou malovány převážně kombinací černé, červené a bílé barvy. Malířka používá především tyto barvy, protože nejlépe vyjadřují její vnitřní pocity. Malby reflektují autorčin osobní názor, myšlenkové postupy a konkrétní pocity, které v ní určití lidé zanechávají.

Zuzana Hegedüšová (* 29. 2. 1988) v současné době studuje první ročník magisterského studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na této škole již vystudovala čtyřleté bakalářské studium oboru Vizuální design. Tento obor studuje i na magisterském studiu. V minulém semestru absolvovala stáž v ateliéru Performance pod vedením doc. Jiřího Kovandy. Za dobu svého studia se autorka účastnila mnoha výstav, autorských i kolektivních a vyhrála několik uměleckých i grafických soutěží. V průběhu studia se účastnila nejrůznějších uměleckých workshopu a projektů. Její jméno se tak objevuje v několika katalozích. Zapojuje se také do školních projektů a organizace. Celý svět je pro autorku obrovskou galerií, kam chodí každý den na výstavu. Ráda do své tvorby používá ironii, nadsázku, grotesku, zesměšnění, považuje své umění za dosti syrové. Tvoří věci, které mají smysl pro ni samotnou i její okolí.
Proto i její série obrazů se posouvá dále, a nabízí nám pohled do jedné etapy, tato etapa je na úrovni duchovní. Astrální cestování a s ním spojené zážitky, to je autorčin druhý, do jisté části skrytý svět, v jehož sférách nalezla mnoho pravd, mnoho uvědomění si a mnoho informací, souvisejících např. nejen s náboženstvím, ale s původem života v globálním měřítku, je to jakési otevírání třetího oka (tedy mozkové kapacity, která je běžně nepoužívána). Zuzana Hegedüšová se vydala složitou cestou poznání, která je úchvatná, ale i děsivá zároveň, všechny její obrazy jsou důležité především pro ni samotnou. Přenesením informace z nitra, je pro autorku jednodušší tyto myšlenkové záznamy zkoumat a určitým způsobem se od nich odprostit, aby je mohla objektivně analyzovat a tedy se s nimi vypořádávat v tomto reálném světě. Nedílným aspektem obrazů je obrovská oslava její osoby, až fanaticky zbožňující pohled na své obrazy, které v ní vyvolávají neuvěřitelné spektrum kladných emocí a pocitů. Tyto obrazy jsou tedy souhrnem malířčiných duchovních představ, magických rituálů a mystických vizí a zážitků. Jsou to ikony, které pro ni mají nepředstavitelnou osobní cenu. Není pro ni důležitá řemeslná forma dokonalosti malby, ale její obsah, smysl, proces tvoření a následné vizuální vnímání děl.

Vystavující:
Kateřina Gabrielová, Zuzana Hegedüšová

Kurátoři výstavy: Nikola Březinová, Tomáš Brychta

Datum konání výstavy:
26. 6. – 22. 9. 2013

Vernisáž výstavy:
25. 6. 2013 v 19:00