Nýbrž nad Labem

Výstavou s názvem Nýbrž nad Labem nám umělci, grafičtí designéři, odpovídají proč a co dělají ve své volné tvorbě. Samotné slovo „nýbrž“ na úplném počátku představovalo název studentského časopis v produkci ateliéru Grafický design 2 na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ze kterého je odvozen název pro právě probíhající výstavu.
Jméno „Nýbrž“ bylo přiřazeno k fanzinu asi 5 minut po samotném vzniku myšlenky a nápadu na tvorbu něčeho obdobného. Je to příklad takových těch nevysvětlitelných situací a náhod, kdy si již nikdo ze zúčastněných nevzpomene proč, kdy a jak. Ovšem ze zpětného pohledu zde nalezneme několik důvodů pro zvolení zrovna tohoto názvu. Slovo „nýbrž“ zní ryze česky. Autoři dále říkají: „Dalším faktorem, který nám přišel příhodný, je to, že „nýbrž“ je spojka. Ovšem spojka vylučovací. Příhodnost shledáváme v tom, že fanzin má lidi spojovat, být pojítkem mezi nimi. Zároveň však má určitá omezení ve flexibilitě. Nefunguje jako volně otevřený prostor pro kohokoliv, nýbrž je lehce uzavřenou společností přátel, kteří se však nebrání rozšíření svých kruhů“.
Umělci využívají jako vyjadřovací jazyk ilustraci, kdy ji divákovi nabízí ve formě autorských knížek, tisků, či fanzinů. Fanzin, jako médium, je pojítkem mezi lidmi s podobnými zájmy či názory. V tomto případě jde o fascinaci ilustrací a jejích forem.
Práce nejsou sjednoceny určitým tématem, ale každý se zabývá tím, co ho zajímá. Někdo se zabývá časopisem nejen pro ženy, vesmírem, indiány, či příhodami o chlebu. Fantazii se meze nekladou, kdy samotní autoři ji překonávají.

Kolektiv autorů tvoří:
Martin Dedek,
Monika Doležalová,
Magdaléna Gurská,
Jakub Hrdlička,
Aleks Hue,
Barbora Kicovová,
Anežka Minaříková,
Karel Ondrášek,
Barbora Páníková

Vybrané výtisky jsou dostupné k zakoupení na objednávku přes email: budiznybrz@gmail.com.

Vernisáž se uskutečnila dne 29. 1. 2014 v 16.00
Výstava probíhala od 30. 1. do 16. 3. 2014

Kurátoři výstay: Nikola Březinová, Tomáš Brychta, Jakub Hrdlička, Barbora Kicovová
Vizuální styl výstavy: BcA. Tomáš Brychta