Prokrastinace aneb fotografie prochází žaludkem

Jak už z názvu vyplývá, fotografie z tohoto cyklu jsou produktem prokrastinace. Výraz prokrastinace je poslední dobou velmi používaný pojem. Vztahuje se především na činnosti, které člověk koná v rámci vyhnutí se činnosti jiné. V případě Petry Bejdové má prokrastinace často formu vaření. Zvláště v rámci psaní seminárních prací. Zde vystavené fotografie jsou především denním záznamem tvorby jedné konkrétní práce. Vizuální a obsahová podoba vychází z aktuálního rozpoložení autorky a konkrétního pokrmu. Hlavním cílem tohoto souboru není touha změnit svět či upozornit na politické a jiné problémy. Fotografie chtějí pobavit, ukázat možnost prokrastinace a třeba také inspirovat novými recepty.
Autoportrétní fotografie Petry Bejdové v prostoru galerie mohou na diváka působit s lehkou nadsázkou, či vtipem. Celá řada diváků, kteří galerii navštíví, nejprve prochází zrcadlovým bludištěm, kde návštěvník vidí především sám sebe. Ve chvíli, kdy vstoupí do galerie, se divákův pohled změní a stále vidí jednu jedinou osobu.
Petra Bejdová je studentkou ateliéru Fotografie Pavla Baňky na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ve své tvorbě často pracuje s tématem příběhu. Náměty vycházejí z jejich osobních zážitků, zkušeností či událostí z jejího nejbližšího okruhu. Od čistě inscenované fotografie se během studia stále častěji přiklán k autentickému fotografickému záznamu na hranici dokumentu a deníkové fotografie.
V letech 2004–2008 absolvovala obor obalová technika/počítačová grafika na Střední podnikatelské škole v Kolíně a přitom dva roky navštěvovala obor fotografie na kolínské Základní umělecké škole. Své fotografie představila například spolu s Kristýnou Erbenovou, Naďou Kovářikovou a Štěpánkou Pasekovou na výstavě Místo pobytu (2010) v Městském divadle v Kolíně. V rámci studia na FUD UJEP byla zastoupena na výstavách Mezi realitou a nadrealitou (2010) v budově České národní banky v Praze, Oheň z vody vykouzlit (2012) v jihlavské Galerii Jána Šmoka a Vi veri veniversum vivus vici / Silou pravdy za života dobyl jsem vesmír v Galerii SUPERMARKET WC v Karlových Varech. V rámci samostatných výstav vystavovala soubor Bejdovi v Galerii Suterén a ve foyer Činoherního studia v Ústí nad Labem.

Vernisáž se uskutečnila dne 26. 3. 2014 v 16.00
Výstava probíhala od 27. 3. 2013 do 11. 5. 2014

Kurátor výstavy: Bc. Nikola Březinová
Vizuální styl výstavy: BcA. Tomáš Brychta