Vstup a překonání hranic osobního prostoru. Vnitřní a vnější hranice.
Umělecké dílo ovlivňuje kontext a spolupracuje s ním.
Původním záměrem bylo ukázat, jakým způsobem výtvarně dílo spolupracuje s kontextem, jak ho kontext ovlivňuje, a dokonce jak ho může změnit. Jde o stanovení hranic umění a osobního prostoru umělce. ENTER je symbolem vstupu do osobního prostoru a zároveň i překonání jeho hranic, zjištění dostupu.
Umění má vždy svého autora a svého diváka. V určitém slova smyslu umělecké dílo je "přítomnost" téhož autora v určitém místě v určitý čas. Nicméně, pohyblivý smyslový kontext současné doby nutí umění přizpůsobit se stálým změnám svého okolí anebo naopak přizpůsobit prostředí uměleckému dílu.
Vystavující autorky: Lenka Soukupová a Nela Ungerová

Vernisáž se uskutečnila dne 14. 05. 2014 v 17:00
Výstava probíhala od 15. 05. 2014 do 08. 06. 2014

Kurátor výstavy: BcA. Anna Tretyaková
Vizuální styl výstavy: BcA. Tomáš Brychta