František Vaculík – Zmizelá stěna

Výstava v rámci Art festival Kruh

Videoinstalace.
Na projekci vidíme exteriér, krajinu za stěnou, tedy to, co bychom viděli, kdyby tu stěna nebyla. Průhled je však orámován okolními stěnami budovy, tedy vidíme pouze fragment exteriéru. V nám odkryté části venkovního bludiště mùžeme pozorovat jakýsi děj, který nás znepokojuje, nemůžeme však do něj zasáhnout, jelikož nás od světa venku dělí „zmizelá stěna“. Instalace poukazuje na patologické jevy ve společnosti, které mùžeme těžko ovlivnit, jsme ale nuceni jim přihlížet skrze média. Též rozvíjí otázku, jak mùžeme tento stav změnit, jak mùže každý z nás toto dění ovlivnit a nebýt jen bezmocný přihlížející.
F. Vaculík

Více informací o festivalu naleznete na: http://www.kruhfest.cz/

Vernisáž se uskutečnila dne 4. 6. 2013 v 15.00
Výstava probíhala od 4. 6. 2013 do 5. 6. 2013

Kurátor výstavy: Art festival Kruh
Vizuální styl výstavy: BcA. Ondřej Jiráska

* Výstava musela být vzhledem k povodňovým situacím v Ústí nad Labem zrušena