HAMR na Větruši

Výstava s názvem Hamr na Větruši je přehlídkou maturitních prací Střední odborné školy Litvínov – Hamr v oboru grafický design. Studenti nám představí své vizuální nahlížení na jejich doposud „Alma mater“. Práci, kterou dostali zadanou, by je měla připravit na jejich budoucí studium a především povolání. Zpracovat zadání od konkrétního zákazníka, na vizuální styl, který následně bude mít možnost vybrat si z několika desítek náhledů na danou problematiku.
Střední odborná škola Litvínov – Hamr takto představila svou ideu studentům: „V tento rok slavíme 40. výročí založení školy – jednak velkou výstavou v Radničním sklípku a jednak také již proběhnuvším školním plesem. V rámci těchto oslav je na místě vyhlásit maturitní práce v podobném duchu. Studenti se během čtyř let vzdělávali na Střední odborné škole Litvínov – Hamr v oboru Grafický design a během tohoto studia měli možnost poznat školu velmi důkladně, jak z vnějšího prostředí, tak i z vnitřního pohledu. Mají proto možnost v rámci praktické maturitní práce zpracovávat grafiku pro klienta, kterého důvěrně znají – svou školu. Student rozpracuje jednotlivé úkoly pro jednotný vizuální styl – CORPORATE IDENTITY (CI) pro Střední odbornou školu, Litvínov – Hamr.“
Výběr z výsledků celého snažení můžeme vidět v Up Gallery. Je to zatím první výstava studentů střední školy, kterou Up Gallery představuje.

Vystavující studenti:
Lenka Gothová
Alexandra Kamišová
Nikita Serebryany
Kamila Tuhá
Oleg Zářecký

Vernisáž se uskutečnila dne 11. 6. 2014 v 17.00
Výstava bude probíhat od 12. 6. do 30. 8. 2014

kurátoři výstavy:
MgA. Tereza Zachová