Toto! Kurva

Koncepce výstavy v Up Gallery reaguje na místní urbanistickou anomálii. Umístění obřího obchodního domu v centru města a jeho propojení s významnou ústeckou dominantou – Větruší, na kterou vede ze střechy obchodního domu lanovka. Pokud se chce návštěvník dostat na Větruši snadnou cestou, je nucený projít supermarketem. Lanovkou se pak dostane na vrchol, kde ho čeká zrekonstruovaný zámeček s restaurací a hotelem.

V jedné z budov na Větruši (v objektu se zrcadlovým bludištěm) dva roky funguje malá galerie – Up Gallery. Kolik lidí procházejících bludištěm se na konci zastaví? Jako je nákupní centrum pro určitou skupinu lidí odosobněným prostorem, stejně tak galerie může působit odtažitě pro návštěvníky, kterým nákupní centrum konvenuje. Výstavní projekt spojuje tyto dva do sebe často uzavřené světy. Světy zdánlivě odlišné, ale často podléhající obdobným mechanismům spotřebního chování.

Experimentální skupina Cancel 356 si v performativním projektu Toto! Kurva pohrává s řečí a prostorem obchodních marketérů. Modifikuje reklamní slogany a vnáší do prostoru obchodního domu lidský jazyk. Do komerčního prostoru implikuje nečekaná sdělení a snaží se tak odpoutat pasivního konzumenta od rutinního jednání.

Výstava prezentuje fotografické záznamy z performancí Toto! Kurva v období několika měsíců mezi lety 2012–2013. Výstavu doplní zvukové instalace Kristýny Kužvartové.

Vernisáž se uskutečnila dne 3. 9. 2014 v 17.00
Výstava bude probíhat od 4. 9. do 12. 10. 2014

Kurátoři výstavy: Barbora Hájková, Kateřina Lenzová
Vizuální styl výstavy: BcA. Tomáš Brychta