Barbora Čápová – Z půdy a komory

Vystavující: Barbora Čápová

Autorak je studentkou na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem v ateliéru performance u doc. Jiřího Kovandy. Ve své dosavadní tvorbě se autorka věnovala především konceptuálnímu umění s použitím nejrůznějších médií (video, fotografie, objekt). Vzniklé objekty tak představovaly ve své podstatě nosič daného sdělení a jejich estetická kvalita byla pouze přidanou hodnotou. V současné době se orientuje spíše na prostorovou tvorbu (objekt, „socha“, site specific instalace) využívající princip recyklace a apropriace. Autorka říká: „Vždy jsem tíhla ke sběratelství a magii starých, již nepoužívaných materiálů, které jejich vlastníci odložili jako již nepoužitelný. Každý starý předmět denní potřeby nesl svůj vlastní příběh, stopy předchozích majitelů a jakýsi nevysvětlitelný nádech melancholie přivádějící mne k touze poskytnout mu ještě jednu šanci na život. „Záchrana“ a revitalizace těchto nepotřebných a odložených věcí mi přinášela pocit zadostiučinění.“
Barbora Čápová se za poslední rok účastnila několika výstav: Made in fabric (Ústí nad Labem / Galerie Emila Filly), On the Road (Praha / Meet Factory), Bunkr (Most / Galerie Bunkr), Vlak (Ústí – Litoměřice), Pokoje II (Praha), =426 (Brno / galerie ART). Je také součástí umělecké skupiny Brutální vemena.
Pro výstavu v Up Gallery Barbora připravila site specific instalaci z through away materiálů nalezených výlučně pouze v prostorách domu autorčinných rodičů. Tato specifikace je velmi důležitá z hlediska výpovědní hodnoty, kterou by vytvořené objekty měly nést. Transformace předmětů denní potřeby a odpadového materiálu do neurčitých „biomorfních“ objektů vytváří spletenec mé osobní zpovědi s příběhem odložených věcí. Díky tomu vzniknou fikční světy otevírající divákům vlastní interpretace. Instalace by tak měla být schopná vyvolat v každém návštěvníkovi vlastní emoci a splést vlákna jeho osobních vzpomínek, interpretačních dovedností a obecných zkušeností v konkrétní příběh. Zkrátka by ráda: „kdyby se mi povedlo skrze nejrůznější materiály uvedené do společného kontextu vyprávět příběh, který je založen z části na mých vlastních prožitcích a emocích, z části na obecné zkušenosti vyvolané použitým materiálem a z části na samotné fantasii diváka. Objekty a celá instalace nemá působit profesionálně, primárním vyjadřovacím prostředkem je pro mne rukodělnost a návaznost na tradici českého kutilství 70. let. Zpracování a materiály by měly na diváka dýchnout známým, domáckým dojmem, ale zároveň v něm vzbudit pocit něčeho divného, neadekvátního.“

Vernisáž se uskuteční dne: 11. 3. 2015 v 16:00
Výstava bude probíhat: od 12. 3. 2015 do 12. 4. 2015
Adresa: Fibichova 392 (areál Zrcadlového bludiště), Ústí nad Labem

Kurátoři: BcA. Nikola Březinová, BcA. Tomáš Brychta
Vizuální styl výstavy: BcA. Tomáš Brychta

Ke stažení:

CZ – Tisková zpráva

CZ – Pozvánka


EN – Invitiation card