Ink must flow / Aneta Bendáková & Přemysl Černý

Vystavující: Aneta Bendáková, Přemysl Černý

Jak sám název projektu INK MUST FLOW napovídá, dvojice Aneta Bendáková (1987) a Přemysl Černý (1985) zaplnila „Upku“ svými inkoustovými expresivně-naturalistickými kresbami. Aneta a Přemysl – kreslíři a ilustrátoři, oživili stěny galerie příběhy, které jim spontánně vyrostly pod rukama. Primárním rysem jejich práce je vzájemná interakce a tvůrčí komunikace, probíhající skrze kresbu, která dala vzniknout bezprostředně vyprávěnému příběhu. Umělci spolu ale nepracují poprvé, dynamické „kresebné dialogy“ už patří k neodmyslitelnému projevu jejich tvůrčí kooperace. Velkoformátové nástěnné kresby vznikly během sobotní tropické noci, kdy se příběh pozvolna rodil a inkoust doslova tekl proudem. Vzájemné souznění jasně vyjadřuje i komentář Anety: „Tak jsme se tak s Přemkem sešli, zakreslili, pokecali a zdá se, že z toho vzešlo něco velice pohoršujícího.“

Jelikož se ještě před zahájením výstavy objevily stížnosti ze strany úředníků i veřejnosti, nezbývá než na tyto ohlasy reagovat a projekt zahájit zcela netradičně. Během vernisáže tak proběhne (ne)vyžádaná cenzura, která možná potěší nebo naopak zarmoutí přátele divokého a pokleslého žánru. Pokud chcete vidět pobuřující kresby, podle některých nevhodné k prezentaci ve veřejném prostoru, přijďte! Těšíme se aneb pryč s pohoršující kreslenou nahotou.

Text: Lucie Váchová, Nikola Březinová

Vernisáž se uskutečnila dne: 18. 6. 2015 v 18.00
Výstava proběhla: od 19. 6. do 30. 8. 2015 (výstava prodloužena do 17. 9.)
Adresa: Fibichova 392 (areál Zrcadlového bludiště), Ústí nad Labem

Kurátoři: BcA. Nikola Březinová, BcA. Tomáš Brychta
Vizuální styl výstavy: BcA. Tomáš Brychta

Ke stažení:


CZ – Pozvánka


EN – Invitiation card

CZ – Tisková zpráva