Corruption / Korupce

AUG DESIGN pořádá šestý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu v Praze na téma CORRUPTION.
Mezinárodní projekt grafického designu, který je rozdělen do dvou soutěžních kategorií (profesionální umělci-designéři a studenti vysokých uměleckých škol), je zastoupen umělci z Belgie, Bulharska, Číny, Ekvádoru, Estónska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kazachstánu, Litvy, Maďarska, Mexika, Německa, Polska, Portugalska, Rumunska, Ruské federace, Slovenska, Španělska, Turecka, Ukrajiny, USA a Venezuely.

Letošní ročník mezinárodní virtuální přehlídky autorského plakátu, kterou každoročně pořádá Asociace užité grafiky a nezávislá galerie Altán Klamovka v Praze od roku 2007, se nese v duchu aktuální reflexe na světovou společenskou-politickou situaci. Tématem pro zpracování se tak pro rok 2012 stala problematika korupce v širokém spektru významu tohoto pojmu. Virtuální bienále Praha 2012 odkazuje ve svém názvu na dva momenty, které jsou pro dnešní dobu signifikantní. Prvním momentem je uspěchanost doby, a tak název „bienále“, které je typické svou dvouletou periodicitou, se koná v podobě „virtuálního bienále Praha“ každý rok. Druhým momentem je prostředí internetové sítě, ve kterém se přehlídka odehrává. Účastníci jsou obesíláni výzvou emailem, své příspěvky vkládají na webovou doménu Asociace užité grafiky www.aug.cz/virtualni-bienale/2012, kde jsou i prezentováni a porota ve dvou kategoriích: profesionálních umělců a studentů vysokých uměleckých škol vybírá a uděluje své ocenění také na základě webové prezentace účastníků.

Virtuální bienále Praha 2012 propojuje 25 zemí světa, 219 umělců a 15 škol z České republiky, Slovenska, Polska, Itálie, Maďarska a Mexika. To vše pomocí internetu a díky tomu i za nízké finanční náklady na organizaci a realizaci.

Výstupem z této virtuální výstavy se stávají tisky vybraných autorských plakátů, které byly prezentovány v galerii Altánu Klamovka v Praze a nyní jsou zde v nové nezávislé Up Gallery, Zrcadlovém bludišti na Větruši v Ústí nad Labem. Umělci téma pojímali vyzdvižením hlavních příznaků korupce formou vizuální zkratky. Nenasytnost, nerovné podmínky pro všechny, mlčení za úplatu či satirické odkazy na moc peněz se vizuálně v přehlídce Virtuálního bienále opakují. Korupce navazuje na velmi aktuálně řešenou problematiku proměn moderní společnosti založené na tržních mechanismech. Kupříkladu se tímto také důsledně zabývá současná výstava a doprovodný program Kartografie naděje: příběh sociální změny v pražském DOXu. To dokazuje, že žijeme v době proměn, které jsou otevřeny alternativním formám a pozitivním změnám, díky kterým lze morální krizi společnosti řešit a otevřít problematiku rychle rostoucí sociální nerovnosti, vinou které dochází k  fragmentarizaci společnosti.

Výsledky poroty:
Mezinárodní porota: Yasha Rozov (IL), Jakub Konupka (CZ), Jiří Toman (CZ), Dušan Junek (SK), Piotr Kunce (PL).
Grand Prix: Šárka Procházková (CZ)
Profesionálové: Zlatá cena: nevyhlášena; Stříbrná cena: Jan Hora (CZ); Bronzová cena: Marlena Buczek Smith (US)
Čestné uznání: Ada Muntean (RO), Yong Zhang (CN), Eddie Zhang (CN)
Studenti: Zlatá cena: Šárka Procházková (CZ); Stříbrná cena: Jakub Vykoulal (CZ); Bronzová cena: Monika Brzegowska (PL)
Čestné uznání: Vojtěch Petrus (CZ)

Zapojené školy:
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta umění Prešovská univerzita, Prešov na Slovensku
Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici na Slovensku
Akademie výtvarných umění v Krakově v Polsku
Akademie výtvarných umění ve Varšavě v Polsku
School of Form v Poznani v Polsku
Univerzita Silesia v Katowicích v Polsku
Technická univerzita Kasimira Pilaskiho v Radomu v Polsku
ISP Albe Steiner v Toríně v Itálii
Fabrica, Komunikační výzkumné centrum Benetton v Trevízu v Itálii
Institut užitého umění Univerzity západního Maďarska v Sopronu v Maďarsku
Facultad de Estudios Superiores v Acatlánu, Mexiko
Benemérita Universidad Autónoma v Puebla, Mexiko

Datum konání výstavy: 5. 12. – 17. 2. 2013
Vernisáž výstavy: 4. 12. 2012 v 18:00

Kurátoři výstavy: Lenka Sýkorová